پیدا

اخبار پایه

درخواست حذف اطلاعات

????انتقاد حسن مددی سرمربی تیم امید فولادماهان از نحوه انتخاب تیم المپیک ????تیم ملی مگر ملک شخصی است؟ چرا استعدادیاب ها، مربیان تیم ملی سر بازی های تیم های لیگ برتر نمی آیند. ما پس از هفده هفته حتی یک استعدادیاب هم ندیدیم؟ ????مربیان تیم های ملی فقط تیم های اول تا سوم را می بینند. آیا علم غیب دارند که در تیم های پایین ج ی بازیکن با استعداد وجود ندارد؟ ????ی ال مربی منتخب تهران بودم با دعوت نشده های تیم ملی از تهران طی بازی دوستانه تیم ملی را ۳ بر یک ش ت دادیم که ۵ نفر از تیم منتخب تهران دعوت شدند. ????با این روش راه مان را کج تر می کنیم. اگر آقایان مسئول توانستند از جاهای پرت بازیکن پیدا کنند یعنی به فوتبال کشور کمک کرده اند مثل ایمان مبعلی از ایذه و ... ????این همه برای مربیای خارجی هزینه می شود در صورتی که صورت مسئله را پاک می کنند و همش دکور را تزئین می کنند. ????ما باید ۲ تا تیم ملی پایه در هر رده داشته باشیم. ????ما هر وقت نتیجه نگرفتیم به جای کارشناسی و عیب ی مربی عوض کردیم. با این روش بازهم مانند سالیان گذشته ناموفق خواهیم بود. @weekly.taajrish انتقاد حسن مددی سرمربی تیم امید فولادماهان از نحوه انتخاب تیم المپیک تیم ملی مگر ملک شخصی است؟ چرا استعدادیاب ها، مربیان تیم ملی سر بازی های تیم های لیگ برتر نمی آیند. ما پس از هفده هفته حتی یک استعدادیاب هم ندیدیم؟ مربیان تیم های ملی فقط تیم های اول تا سوم را می بینند. آیا علم غیب دارند که در تیم های پایین ج ی بازیکن با استعداد وجود ندارد؟ ی ال مربی منتخب تهران بودم با دعوت نشده های تیم ملی از تهران طی بازی دوستانه تیم ملی را ۳ بر یک ش ت دادیم که ۵ نفر از تیم منتخب تهران دعوت شدند. با این روش راه مان را کج تر می کنیم. اگر آقایان مسئول توانستند از جاهای پرت بازیکن پیدا کنند یعنی به فوتبال کشور کمک کرده اند مثل ایمان مبعلی از ایذه و ... این همه برای مربیای خارجی هزینه می شود در صورتی که صورت مسئله را پاک می کنند و همش دکور را تزئین می کنند. ما باید ۲ تا تیم ملی پایه در هر رده داشته باشیم. ما هر وقت نتیجه نگرفتیم به جای کارشناسی و عیب ی مربی عوض کردیم. با این روش بازهم مانند سالیان گذشته ناموفق خواهیم بود. منبع : تجریش